Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, w którym przedstawia dane dotyczące budownictwa nie mieszkaniowego w Polsce w 2022 roku. Wynika z niego, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej, wysokich stóp procentowych, droższego finansowania inwestycji oraz problemów z dostępnością pracowników zeszły rok był bardzo dobry na rynku nieruchomości niemieszkalnych.

W 2022 zostało przekazanych do eksploatacji 22,7 tys. nowych budynków niemieszkalnych (o 0,6% więcej niż w 2021 roku) oraz 2,3 tys. budynków rozbudowanych (o 3,3% mniej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych była jednak aż o 12,6% większa niż w 2021 roku i wyniosła 15,9 mln metrów kwadratowych.

Trzy województwa zrealizowały prawie połowę wyniku całego kraju

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (2,4 mln metrów kwadratowych), wielkopolskim (2,3 mln metrów kwadratowych) oraz dolnośląskim (1,5 mln metrów kwadratowych). Powierzchnia użytkowa oddana do użytkowania w tych trzech województwach odpowiada za blisko 50% powierzchni w skali całego kraju. Największym rocznym przyrostem może pochwalić się województwo lubuskie. W 2022 roku wybudowano obiekty o powierzchni aż o 120,8% większej niż rok wcześniej.

Dla porównania najmniejszą powierzchnię oddaną w 2021 roku notujemy w województwach: opolskim (276,7 tys. metrów kwadratowych), świętokrzyskim (295,1 tys. metrów kwadratowych) i warmińsko-mazurskim (338,1 tys. metrów kwadratowych).

Budynki niemieszkalne to bardzo szeroka i zróżnicowana kategoria

Powierzchnia oddanych do użytkowania budynków przemysłowych i magazynowych wyniosła w 2022 roku 55,5% powierzchni wszystkich budynków niemieszkalnych. Powierzchnia użytkowa 966 nowych budynków przemysłowych wyniosła 3,4 mln metrów kwadratowych i była o 55,8% większa niż rok wcześniej. Obiekty o największej łącznej powierzchni oddano w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz łódzkim.

W zeszłym roku przekazano do użytkowania 2,4 tys. nowych budynków magazynowych o łącznej powierzchni 5,5 mln metrów kwadratowych. To wynik aż o 23,9% lepszy niż rok wcześniej. Największą powierzchnię tego typu obiektów oddano w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim.

Wzrosty notujemy również w przypadku liczby budynków biurowych. W 2022 roku oddano ich 518, co oznaczało wzrost o 8,8% w porównaniu do 2021 roku. Łączna powierzchnia użytkowa biurowców była jednak mniejsza o 17,1% i wyniosła 806,0 tys. metrów kwadratowych.

2,7 tys. nowych budynków handlowo-usługowych to liczba mniejsza o 2,3% w porównaniu do wcześniejszego okresu. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,9 mln metrów kwadratowych i również była mniejsza niż w 2021 roku. Spadek wyniósł 0,6% w stosunku rok do roku.

Spadki zarówno w liczbie, jak i powierzchni oddanych do użytkowania obiektów odnotowano w zeszłym roku w przypadku budynków gospodarstw rolnych. Powstało 6,3 tys. budynków, czyli o 1,6% mniej. Znacząco mniejsza była ich powierzchnia, która wyniosła 2,3 mln metrów kwadratowych (spadek o 14,4% w relacji do roku 2021).