Polski rynek magazynowy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Na koniec 2021 roku w budowie pozostawało bowiem rekordowe 4,3 mln mkw. Mimo iż komercyjny rynek magazynowy w naszym kraju jest wciąż relatywnie młody, to deweloperzy zaczęli wprowadzać w ostatnich kilku latach dodatkowe elementy, które podwyższyły standard części z powstających magazynów. Szczególnie pożądane są ostatnio nowoczesne technologie, automatyzacja oraz OZE.


Polski rynek magazynowy wciąż młody

Pierwsze nowoczesne obiekty magazynowe zaczęły pojawiać się w Polsce po roku 2000, jednak to rok 2004 można uznać za przełomowy w rozwoju tego sektora. Był to rok przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Najstarsze magazyny komercyjne mają więc mniej niż 20 lat, ale z uwagi na dynamikę rozwoju tego sektora stanowią zaledwie 11% rynku. Aż 54% istniejących zasobów stanowią obiekty wybudowane na przestrzeni ostatnich 5 lat. Rola nowych inwestycji jest wprawdzie dominująca, lecz nawet starsze obiekty budowane w latach 2000-2010 mają szanse dorównać standardem nowym projektom deweloperów, o ile są na bieżąco modernizowane oraz profesjonalnie zarządzane. Na korzyść tych właśnie parków przemawia zazwyczaj świetna lokalizacja, niższe stawki czynszu i dostępność od ręki. Na rynku dostępne są oczywiście wciąż obiekty wybudowane kilkadziesiąt lat temu, są one jednak przedmiotem zainteresowania raczej niewielkich najemców, dla których standard techniczny czy potencjał logistyczny nie mają dużego znaczenia, a bardziej liczy się tu niska cena wynajmu.

Lepszy standard od 2020 roku

Od 2020 roku zauważa się w Polsce znaczące różnice w standardzie budowy obiektów magazynowych przez deweloperów. Coraz częściej podnoszą oni parametry dotyczące wysokości składowania, odporności ogniowej czy nośności dachu. Część z tych czynników związana jest z rozwojem automatyzacji i robotyzacją procesów logistycznych. Zmiany wiążą się również z polityką zrównoważonego rozwoju oraz ESG (ang. Environmental Social and Corporate Governance – środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny). Inwestowanie w zrównoważone obiekty to trend, który bez wątpienia będzie dominował w nadchodzących latach. Już teraz do proekologicznych i coraz częściej spotykanych rozwiązań można zaliczyć energooszczędne oświetlenia LED, instalacje fotowoltaiczne czy izolacje termiczne budynków. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż tego typu rozwiązania mogą generować wymierne korzyści dla najemców, w tym niezależność od podwyżek cen prądu czy innych opłat eksploatacyjnych.

Co czeka rynek magazynowy?

W ciągu najbliższych 5 lat największy wpływ na projektowanie budynków obiektów magazynowych będą mieć inteligentne technologie oraz robotyzacja. Bez wątpienia automatyzacja staje się coraz bardziej dostępna i wykorzystywana w większym stopniu niż jeszcze kilka lat temu. W pełni zautomatyzowana logistyka nie jest jeszcze jednak w zasięgu, bo wymaga to czasu na zwrot z inwestycji, szczególnie w kontekście operatów kontraktowych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż zauważane obecnie zmiany związane m.in. z postępującą digitalizacją czy koniecznością wdrażania zrównoważonych strategii związanych z ochroną środowiska przełożą się w najbliższych latach na wzrost standardu powierzchni magazynowych w Polsce.