Internet Rzeczy to nowoczesna technologia, która pozwala różnym urządzeniom i systemom komunikować się ze sobą i wymieniać informacje. Jest on coraz częściej wykorzystywany w domach, mieszkaniach, a nawet całych budynkach do zbierania danych, realizacji pomiarów oraz optymalizacji sposobu zarządzania nieruchomością.

Internet Rzeczy (IoT) sprawia, że budynki stają się inteligentne. Zaawansowana technologia urządzeń połączonych w jedną sieć pomaga nam efektywnie zarządzać energią, wpływa na nasz komfort i bezpieczeństwo oraz pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze.

IoT na usługach zarządców

Zbieranie dużej ilości danych, ich analiza oraz wyciąganie wniosków jest podstawą właściwego zarządzania nieruchomością. Na ich podstawie można wprowadzać zmiany i usprawnieniu w zarządzaniu całym budynkiem, dzięki czemu mieszkańcy bądź użytkownicy odczuwają wzrost komfortu i spadek wydatków.

Podstawowe możliwości wykorzystania IoT

Internet rzeczy może być wykorzystywany do zarządzania nieruchomością na różnych płaszczyznach:

  • Nadzór i bezpieczeństwo

Systemy IoT mogą zarządzać dostępem do budynku, wykorzystując inteligentne zamki, karty dostępu i biometryczne metody autoryzacji. Nieruchomości mogą być monitorowane przez systemy kamer i czujników ruchu, które automatycznie mogą powiadamiać o zagrożeniu takim jak włamanie, pożar, czy zalanie.

  • Zarządzanie infrastrukturą

Czujniki IoT mogą stale monitorować stan techniczny urządzeń takich jak windy, systemy klimatyzacji, instalacje. W przypadku wykrycia usterki lub samego zagrożenia wystąpienia awarii system może powiadamiać o konieczności przeprowadzenia konserwacji, lub naprawy.

Rozbudowane systemy czujników połączonych w sieć mogą monitorować obecność osób i ułatwiać zarządzenie przestrzenią biurową, rezerwacją sal konferencyjnych, czy dostępnością miejsc parkingowych, dzięki czemu dostępna przestrzeń będzie wykorzystana w optymalny sposób.

  • Oszczędzanie energii i wody

Rozwiązania IoT mogą przyczynić się do zmniejszenia rachunków za prąd i inne media poprzez monitorowanie i optymalizację zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia, ogrzania lub chłodzenia pomieszczeń. Systemy IoT mogę zarządzać temperaturą i dostosowywać oświetlenie obiektów na podstawie informacji o obecności osób, porze dnia, czy warunkach atmosferycznych panujących na zewnątrz.

Urządzenia mogą również sterować systemami nawadniania terenów zielonych, bazując na informacjach dotyczących wilgotności podłoża oraz prognozach pogody. Systemy mogą również analizować zużycie i powiadamiać o wyciekach i innych awariach.

  • Komfort mieszkańców i użytkowników nieruchomości

Personalizacja ustawień pozwala dopasować warunki panujące w danym pomieszczeniu do preferencji użytkowników oraz zarządzać urządzeniami zdalnie za pomocą aplikacji mobilnych. Systemy uczące się mogą dopasowywać ustawienia ogrzewania do harmonogramu mieszkańców i przygotowywać pomieszczenia przed pojawieniem się w nim użytkowników.

Przytoczone przykłady są tylko częścią możliwości, jakie daje nam Internet Rzeczy w przypadku zarządzania nieruchomościami. Jego wykorzystanie prowadzi do poprawy efektywności wykorzystania przestrzeni i urządzań, zmniejszenia kosztów użytkowania nieruchomości oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.