Magazyn jest miejscem, gdzie przechowywane są różnorodne towary — od produktów spożywczych, poprzez chemikalia, aż po delikatne szkło. Każda kategoria produktów wymaga indywidualnego, nierzadko specjalistycznego podejścia. Procesy związane z transportem oraz składowaniem wiążą się z ryzykiem. Kluczowym elementem jest również kapitał ludzki, którego bezpieczeństwo i dobrostan powinny stać się priorytetem każdej firmy. Dlatego istotne jest głębokie zrozumienie oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa. Poprawne ich wdrożenie nie tylko minimalizuje ryzyko strat materialnych, ale przede wszystkim chroni zdrowie i życie pracowników. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, dzięki którym magazyn będzie mógł zapewnić optymalne warunki zarówno dla przechowywanych towarów, jak i dla zespołu pracowników.

Bezpieczny magazyn jako priorytet 

Uszkodzenia produktu, awaria sprzętu, a nawet wypadki z udziałem pracowników to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na odpowiednie procedury i narzędzia związane z bezpieczeństwem w magazynie. Ma ono kluczowe znaczenie nie tylko dla wartości składowanych materiałów, które stanowią kapitał przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy każdego dnia pracują w magazynach. Aby osiągnąć te cele, trzeba przede wszystkim dostosować wielkość pomieszczeń magazynowych do gabarytów przechowywanych produktów. Ich waga i rozmiar to kwestie decydujące również przy wyborze półek. Regały muszą być ustawione tak, by zapewniać odpowiednio szerokie przejścia. Jeśli po magazynie poruszają się pracownicy na wózkach widłowych, należy im zapewnić odpowiednią przestrzeń do swobodnych manewrów. Należy również pamiętać o drodze ewakuacyjnej.

Zasady BHP dotyczące przechowywania materiałów łatwopalnych lub środków chemicznych są regulowane prawnie. Poznanie ich i stosowanie to ustawowy obowiązek każdego właściciela tego typu magazynu. Materiały potencjalnie niebezpieczne przed umieszczeniem w magazynie powinny przechodzić kontrolę. W czasie tego typu prac należy także zapewnić magazynierom odpowiednią odzież ochronną.

Plan i organizacja

Nie ma bezpiecznej powierzchni magazynowej bez odpowiedniego planu. Jego kluczowym elementem są odpowiednie oznaczenia towarów. Te szczególnie delikatne trzeba ustawiać na niższych lub specjalnie zabezpieczonych półkach. Pracownik powinien też móc rozpoznać, że ma do czynienia właśnie z tego rodzaju produktem. Dotyczy to wszystkich tych towarów, które ze względu na swoje cechy wymagają specjalnego traktowania.

Magazyn musi być też odpowiednio oświetlony, a temperatura w nim nie może szkodzić ani produktom, ani ludziom. Jeśli w pomieszczeniu magazynowym musi panować chłód, pracownicy muszą być przygotowani do działań w takich warunkach. Jeśli dostęp do prądu jest niezbędny dla bezpieczeństwa przechowywanych produktów, warto zapewnić magazynowi dodatkowe źródło zasilania. Zasada ta dotyczy szczególnie chłodni. Aby chronić pracowników, trzeba kontrolować również poziom hałasu. Jego maksymalna wartość w tego typu pomieszczeniach to 85 dB.

Bezpieczny magazyn musi być dobrze zorganizowany. Skuteczny system przyjmowania i rotacji towarów zapewni im bezpieczeństwo, pomagając zadbać przy okazji o wydajną pracę. Magazynierzy muszą dobrze znać swoje zadania i czas, jaki mają na ich wykonanie. Liczy się to szczególnie przy towarach delikatnych lub wymagających szybkiego transportu i krótkiego składowania.