Rynek magazynowy w Polsce jest bardzo obszerny. Każdy z ich rodzajów musi być odpowiednio dostosowany do produktów, które są w nim przechowywane. W poniższym artykule zajmiemy się magazynami żywnościowymi, które muszą spełniać szereg norm, które zobowiązują ich właścicieli do spełnienia wielu warunków. Wszystko dla dobra ostatecznego konsumenta, który musi otrzymać artykuł zgodny z jego przeznaczeniem, czyli w tym przypadku przydatny do spożycia. Zapraszamy do lektury, w której opiszemy warunki magazynowania produktów żywnościowych.

Magazyny żywnościowe to specyficzne przechowalnie produktów. Nie może być inaczej, kiedy od tego w jakich warunkach są składowane, zależy często zdrowie, a nawet życie osoby, która będzie ów produkt w najbliższej przyszłości spożywać. Magazyny żywnościowe dzielimy na chłodzone i niechłodzone.

Pierwsze z nich ulegają kolejnemu podziałowi ze względu na temperaturę, która jest w nich utrzymywana. Pierwszym rodzajem składu chłodzonego jest tzw. pomieszczenie chłodnicze. Temperatura w jego środku wynosi między 0°C do 5°C. Przechowuje się w nim przede wszystkim warzywa i owoce, które dzięki odpowiedniej temperaturze przez dłuższy czas potrafią zachować świeżość. Drugi rodzaj to mroźnia, czyli skład przeznaczony dla artykułów mrożonych. Wnętrze mroźni ogarnia temperatura ok. – 18°C. Ostatnim rodzajem magazynu chłodniczego jest składnica głębokiego mrożenia o temperaturze wynoszącej – 26°C. Znajdują się w niej artykuły głęboko mrożone w celu utrzymania jak najdłuższego terminu przydatności do spożycia. To bardzo ważne z perspektywy dalszej logistyki i późniejszemu przetransportowaniu ich do miejsc docelowych.

Kolejny typem są magazyny niechłodzone. Ich głównym przeznaczeniem jest przechowywanie żywności suchej, sypkiej i niepotrzebującej skrajnie niskich temperatur, ponieważ w owych składach osiąga ona w zależności od składowanych produktów od 5 do 17°C. Ważne jest też, aby w jej wnętrzu wilgotność nie przekraczała 65%, dzięki czemu nie będziemy musieli obawiać się o powstanie pleśni w zakamarkach naszego magazynu. W hurtowniach niechłodzonych trzeba segregować i przechowywać w oddzielnych miejscach produkty zapakowane oraz te, które ułożone są luzem. Poza tym spełnione muszą być wszelkie normy eksploatacyjne związane z maksymalną ilością towaru na metr kwadratowy.

Pochłaniając wiedzę na temat rodzajów magazynów żywnościowych, bardzo ważne jest zaznajomienie się z wiedzą na temat warunków przechowywania artykułów spożywczych. Każda składnica musi spełniać restrykcyjne normy Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz przepisów sanitarnych. Do najważniejszych z nich należą: wyraźne rozróżnienie stref przechowywania różnych typów żywności, prawidłowa organizacja rozładunku towarów zgodnie z pierwszeństwem tych o najkrótszym terminie do spożycia, kontrola jakości sprzedawanych artykułów oraz monitorowanie statystyk dotyczących m.in. temperatury w chłodniach i zapewnienie o ich niezmienności przez cały czas składowania towaru.