Magazyny są jednymi z najważniejszych miejsc w trakcie całego procesu produkcyjnego. To właśnie one są odpowiedzialne za prawidłowego składowanie, przechowywanie i wydawania towaru do klienta po wcześniejszym złożeniu go tam przez producenta. Nie każdy tratuje je poważnie, nie wiedząc o ich wielu bardzo ważnych zastosowaniach dla poprawnego funkcjonowania firmy. W artykule dowiemy się, jakie są rodzaje magazynów i w jaki sposób je klasyfikujemy.

Wyróżnia się kilka najważniejszych klasyfikacji magazynów. Poniżej przedstawimy je i opiszemy ich poszczególne rodzaje. Wszystko w prosty i przystępny dla każdego czytelnika sposób. Każdy typ magazynu zostanie dla ułatwienia wypunktowany. Zapraszamy do lektury!

1) Podstawa konstrukcji

Magazyny mają zróżnicowaną konstrukcję. Wyróżnia się trzy główne rodzaje. Pierwszy z nich to magazyn otwarty. Nie jest niczym innym jak niezadaszonym placem przeznaczonym do składowania poszczególnych materiałów. Drugi rodzaj to magazyn półotwarty. Zaliczamy do nich konstrukcje takie jak np. wiaty, które są zadaszone, ale nie w pełni obudowane. Trzeci rodzaj to magazyny zamknięte. Łatwo się domyślić, że są nimi budynki zabudowane z każdej ze stron. Są najlepszą opcją spośród trzech wymienionych ze względu na zapewnieniu pełnej ochrony bez względu na warunki atmosferyczne.

2) Składowanie towarów

W tym przypadku bierze się pod uwagę metody przechowywania towaru w magazynie. Mogą one się znacząco różnić. W zależności od rodzaju składowania magazyn będzie mógł pomieścić więcej bądź mniej produktów. Przejdźmy do szczegółów. Wyróżniamy składowanie niskie (do wysokości nieprzekraczającej 4,2 m), średnie (od 4,2 do 7,2 m) oraz wysokie (od 7,2 do 25 m). Większość powierzchni przeznaczonych jest do towarów ułożonych na paletach. Ustawiane są one jedne na drugich, stąd też mogą osiągać ogromne wysokości, za które odpowiedzialny będzie operator wózka widłowego.

3) Funkcje magazynów

Magazyny mają różnorakie przeznaczenie. Funkcje, które pełnią są też kryteriami ich klasyfikacji. Wyróżnia się magazyny:

  • kontenerowe, służące jako przechowalnie kontenerów dostarczonych przez nadawców,
  • dostawcze, czyli przeznaczone na dostawę do odpowiednich podmiotów,
  • produkcyjne, służące wielu przedsiębiorstwom w zachowaniu ciągłości produkcji poprzez odpowiednie magazynowanie potrzebnej dla niej wyrobów i produktów,
  • dystrybucyjne, pozwalające na przechowanie artykułów z wielu firm i branż. Po pewnym czasie są kompletowane i wysyłane do sprzedaży detalicznej,
  • przeładunkowe, to typowe magazyny portowe, służące jak sama nazwa wskazuje do szybkiego przeładunku,
  • celne, gdzie artykuły przechowywane są do czasu sprawdzenia i zwolnienia przez Służbę Celno-Skarbową,
  • konsygnacyjne, które służą celnikom jako przechowalnia towarów importowanych z zagranicy.

4) Poza trzema wyżej wymienionymi rodzajami klasyfikacji magazynów wyróżnia się także kilka innych. Należy do nich rozróżnienie hal magazynowych ze względu na rodzaj przechowywanych w nich produktów, sposób ich rozmieszczenia na dostępnej powierzchni, ich lokalizację, sposób załadunku towarów, a także stopień zmechanizowania prac na terenie hali. Ich znaczenie jest również ważne i z tego względu należy pamiętać o każdym typie składu.